Rutte III : Duoministers – dubbele bezetting

Het kabinet Rutte III laat de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs besturen door elk twee ministers. Het is voor het eerst dat departementen over twee ministers worden verdeeld.

Daarover is een voorlopig akkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, melden ingewijden. In totaal komen er zestien ministers. Door te kiezen voor dubbele bezetting op drie ministeries komt er geen aparte minister van Landbouw, zoals het CDA wilde. De partij zou zich hier nog niet bij hebben neergelegd, morgen wordt verder gesproken over de verdeling.

De wens van D66 om een minister van Klimaat in het leven te roepen, heeft het wel gehaald. De minister van Economische Zaken wordt tevens minister van Klimaat. Verder krijgt het ministerie van Defensie naast de minister ook een staatssecretaris.

Taakverdeling

Over de taakverdeling van de ‘duoministers’ moeten nog precieze afspraken worden gemaakt. Wel is duidelijk dat één minister op Veiligheid en Justitie zich met politie en justitie gaat bezighouden, de ander met de rechtsstaat. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de één zich gaan storten op de langdurige zorg, de ander op de ziekenhuiszorg.

Die laatste krijgt een flinke klus op het bordje. Het Centraal Planbureau betwist namelijk de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging. Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing

Bron : NOS 11-10-2017

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *