Als ik het niet ‘zie’ is het er niet

Marianne Thieme: ‘Voorzitter, begrijpt de minister president de onrust over de vermeende deal met Shell van 7 miljard euro’?

Mark Rutte: ‘Voorzitter, die vraag is niet op in te gaan, da’s een beetje de vraag stellen, wanneer bent u gestopt uw vrouw te slaan, antwoord nooit.

Dividendbelasting

Daar kun je geen antwoord op geven enne als ik dat wel doe dan kom ik in een artikel 67 discussie terecht. Dat gaat niet.

De minister president stopt demonstratief zijn handen in zijn broekzakken.

Marianne Thieme: ‘Voorzitter, erkent de minister president dat er maatschappelijk onrust is ontstaan door de Shell dienst, eh, deals.

Mark Rutte: ‘Voorzitter, ehmm,

Wiebelt wat heen en weer, houdt de handen in de zakken.

‘nogmaals, ik kan niet ingaan op een specifiek bedrijf, alles wat ik daar over zeg, ehhh, maakt mij strijdig met artikel 67.

Marianne Thieme: ‘Voorzitter, erkent, ziet de minister president dat er maatschappelijke onrust is ontstaan vanwege de berichtgeving over de Shell deal van 7 miljard euro. Ik wil daar gewoon een klip en klaar antwoord op hebben. Ja of nee. Ziet de minister president maatschappelijk onrust ontstaan vanwege dit onderwerp. Daar kunt u gewoon een antwoord op geven. Of ontkent u dat, heeft u de ogen gewoon gesloten.

Mark Rutte: ‘Voorzitter nogmaals, deze vraag refereert aan een bedrijf waarover publiciteit is, ehhh, ik kan daar geen antwoord op geven omdat ik dan in strijd ben met de belastingwet.’

Marianne Thieme: ‘Voorzitter, hoe gaat de minister president de onrust wegnemen die nu veroorzaakt is waar iedereen hier in deze zaal,

Maakt een weids armgebaar om zich heen en kijkt even de zaal in.

de voorpagina van de Volkskrant, alle hoofdredactionele commentaren over spreekt. Hoe gaat de minister president de maatschappelijke onrust wegnemen’?

Mark Rutte: ‘Voorzitter, in mijn ambt, ehhhh, en dat zal mevrouw Thieme ook mee maken als zij minister is, heb je soms een situatie waarin je niet alles kunt zeggen,’

Benadrukt herhaaldelijk met geheven hand op en neer in een stop gebaar van een verkeersregelaar.

‘waarin je gegeven de wet en regelgeving gehouden bent om je daarin te beperken. En dit is zo’n geval en daar hou ik me aan.’

Marianne Thieme krijgt nog een laatste maar dan ook echt de laatste vraag van de voorzitter.

‘Vindt de minister president het zijn taak om als er maatschappelijk onrust is, om die ook serieus te nemen en om daar iets aan te doen’?

Mark Rutte antwoord met de handen in een vroom gebaar voor zich, de vingertoppen op elkaar en zijn hoofd knikkend op het ritme van zijn woorden.

‘In algemene zin, ja, maar er wordt hier gevraagd naar een specifieke situatie en dat brengt mij in strijd met de wet en regelgeving.’

Artikel 67 (link)

Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de Invorderingswet 1990 (geheimhoudingsplicht).

De geheimhoudingsplicht geldt niet indien:

  • enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht;
  • bij regeling van Onze Minister is bepaald dat bekendmaking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan;
  • bekendmaking plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking hebben voorzover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.
  • In andere gevallen dan bedoeld in het tweede lid kan Onze Minister ontheffing verlenen van de geheimhoudingsplicht.

Bron : Overheid.nl

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Wonderlijk hoe de minister president de vraag koppelt aan artikel 67 omdat daar staat dat voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering hij niets inhoudelijks mag zeggen over de deal. Marianne Thieme vraagt simpelweg of hij de krant gelezen heeft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *