Rutte III : Duoministers – dubbele bezetting

Het kabinet Rutte III laat de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs besturen door elk twee ministers. Het is voor het eerst dat departementen over twee ministers worden verdeeld. Daarover is een voorlopig akkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, melden ingewijden. In totaal komen er zestien ministers. Door te kiezen voor dubbele …

CPB betwist megabezuiniging zorg

Het Centraal Planbureau betwist de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging. Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing. De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld succesvol de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, …